Landssjúkrahúsið søger reservelæge i anæstesi


Útgivið
20. september 2021
Vitjandi
1

Lýsing

Skriva út

Landssjúkrahúsið søger reservelæge i anæstesi

Landssjúkrahúsið søger reservelæge i anæstesi

Vi søger en reservelæge, der har gennemgået en introduktionslægestilling i anæstesiologi og som har lyst til at arbejde på en tværgående anæstesiafdeling. De særlige forhold på Færøerne betyder, at man arbejder tæt sammen med en lille gruppe kollegaer og at man involveres i alle typer opgaver inden for anæstesi og intensiv.

På Bráðdepilin vil vi kunne tilbyde dig et spændende, alsidigt og fagligt relevant anæstesiologisk job. Vi er i stand til at tilbyde dig alle de opgaver, som er nævnt i Porteføjlen for en introduktionslæge i anæstesiologi og mere til. Således vil en reservelæge kunne styrke sin anæstesiologiske basisviden, og derved kunne ruste sig til fremtiden inden for anæstesiologien, hvis det er den vej man ønsker at fortsætte. Mulighederne for supervision er gode, og man vil fagligt blive udfordret i trygge rammer.

Da der ikke er andre yngre reservelæge-kollegaer på Bráðdepilin, vil du kunne få stor indflydelse på hvilke fagområder/opgaver du ønsker at fokusere på i tæt samarbejde med afdelingens speciallæger. Der findes yngre læger på medicinsk, kirurgisk og psykiatrisk afdeling og Landssjúkrahúsið har en størrelse så man kommer hinanden ved i dagligdagen, både fagligt og socialt.

Beskrivelse af Bráðdepilin (anæstesi/intensiv afdeling) Landssjúkráhúsið:

Landssjúkrahúsið er Central- og akut sygehuset på Færøerne med et optageområde på ca. 53.000 personer.
Sygehuset rummer anæstesiologisk afsnit med intensiv afdeling, afdeling for kirurgi, med parenkymkirurgi, urologi, ortopædkirurgi, gynækologi og obstetrik, otologi, øjensygdomme. Røntgenafdeling, laboratorie med biokemi, blodtypeserologi, mikrobiologi og patologi. Blandet medicinsk afdeling, pædiatri, psykiatrisk afdeling og tandklinik.

Konsulenttjeneste i bl.a. rygkirurgi, mammakirurgi, neurologi, dermatologi og onkologi.

I alt er der 170 sengepladser.

Intensivafdelingen er et kombineret niveau 1/multidisciplinært intensiv intermediært afsnit.
Der er 5 pladser, hvoraf de 3 er respirator pladser. Der foretages hæmodialyse på vores intensive patienter, men ikke kontinuerligt dialyse.
Antal indlæggelser på intensiv, gennemsnitligt over de sidste 3 år, er 900 patienter.
Børn der har behov for respirator behandling overflyttes til RH, når de er transportable. Neonatale børn passes primært af vores pædiatriske afdeling, men anæstesi/intensivafdelingen bistår ved behov.

Opvågningen og skadestuen passes af vores intensive sygeplejersker. På opvågningen er der 5 sengepladser.

Operationsgangen har 6 moderne operationsstuer, der udfører anæstesier på 3-4 stuer 4 af ugens dage og 2 stuer en dag fra kl. 08-16, hvorefter vagten overtager.
Der var 2.530 anæstesier sidste år på Landssjúkrahúsið. Operationsgangen er en blandet operationsgang med ovennævnte specialer.

Ydelser uden for operationsgangen
Der foretages anæstesi til ECT, DC-konvertering, ERCP, røntgenundersøgelser og endoskopier.
Der anlægges føde-epiduraler på fødegangen.
Anæstesiafdelingen står for anlæggelse af vanlige ambulante CVK’er, dialysekateter og Port á Kat kateter.

Ambulancetjenesten (SFT) hører til Bráðdepilin. Vi har ikke lægebemandede ambulancer. Det vil dog være muligt for reservelægen at blive tilknyttet Ambulancetjenesten i en periode ved ønske.

Bráðdepilin:
Aktuelt er der 4 speciallægestillinger, hvoraf 1 er fuldtidsbesat, mens de øvrige er besat med vikarer fra Norden. 
Der er ansat 10 anæstesisygeplejersker, som er bredt fagligt orienteret inden for anæstesiologien.
Der er 29 intensivsygeplejersker, hvoraf de 21 er intensiv uddannet, resten er påbegyndt uddannelse i 2019. 
Bráðdepilin står også for de fleste transporter af kritisk syge patienter til vores samarbejdspartnere på RH og Landspitali Island.

Forskning og undervisning:
Der er et aktivt forskningsmiljø på Landssjúkrahúsið med eget afsnit, hvor de Phd-studerende sidder sammen. Der er et forskningsudvalg, der arrangerer jævnlige faglige fællesmøder. Reservelægen vil, hvis vedkommende viser interesse, blive støttet i evt. forskning. Der er en lokal forskningspulje.

Der er aktuelt 4 Phd-studerende på Landssjúkrahúsið.

Der er tværfaglig klinisk læge-undervisning en gang ugentligt.

Arbejdsplanlægning:
På Færøerne er der 40 timers arbejdsuge. Dagarbejde fra kl. 08-16 på hverdage og fri i weekender og efter ønske.

Dagvagt kl. 08-16 med efterfølgende vagt fra bolig 4-6 døgnvagter per måned eller efter aftale. Der er altid en speciallæge i bagvagt.

Sprog:
Færøsk er hovedsproget på Færøerne men alle forstår dansk.

Af dig forventer vi følgende

 • Gennemført introduktionsstilling i anæstesiologi
 • Kan samarbejde med alle faggrupper
 • Er fagligt interesseret
 • Har lyst til at deltage aktivt i afdelingens undervisning både som underviser og modtager
 • Er positiv
 • Det er en fordel, at man taler/forstår færøsk eller et andet nordisk sprog

Vi tilbyder

 • En spændende og dynamisk arbejdsplads i et tværgående miljø
 • At du vil kunne opnå bredere erfaring inden for specialet og derved ruste og opkvalificere dig til evt. efterfølgende hoveduddannelsesstilling
 • Have indflydelse på din dagligdag mht. arbejdsopgaver, undervisning og teoretisk fordybelse
 • Lokale kurser og 2 relevante kurser i Danmark
 • Tæt dagligt samarbejde med speciallægen
 • Være behjælpelig med at finde en bolig.

Ansættelsen:
Stillingen er en etårig uklassificeret reservelægestilling (12 måneder).
Stillingen er ledig til besættelse 1 november 2021 eller efter nærmere aftale.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Yngri læknar (yngre læger) og Fíggjarmálaráðið (Det Færøske Finansministerium).

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved at kontakte ledende overlæge, Elin Jensen, tlf. (+298)304500 lokal 5703, lselije@ls.fo, eller (+298)234553

Ansøgningsfristen  er den 04.10.2021
Originale uddannelsesbeviser og anbefalinger skal medbringes ved en evt. samtale.

Søg venligst stillingen her.

Læs mere at om Landssjúkrahúsið og Færøerne på følgende hjemmesider:

www.ls.fo

www.torshavn.fo

https://www.taks.fo

www.faroeislands.com  

www.visittorshavn.fo

www.framtak.com

Líknandi størv

20. oktober 2021